Dự án An Bình City Phạm Văn Đồng được xây dựng dựa trên ý nghĩ đó về một Tổ hợp chung cư