Dự án The Golden Palm là Chung cư Chung cư hiện đại phức tạp  văn phòng và Tòa nhà cao cấp mang