Chung cư cao cấp Sun Legacy 69B Thụy Khuê là sự nối tiếp sau những chiến thắng vào bản đồ bất động