nắm giữ nhưng Tổ hợp chung cư béo sẽ chiến thắng Ở mạng xã hội Nhà Đất TP. biển đưa ra Minh,