Tổ hợp căn hộ Goldmark City – thị trấn trong Khu vườn, được xây dựng với 4 quảng trường và 9 tòa