Lấy ý tưởng từ " Nước" – Trong an lành, bình yên. Khu đô thị Căn hộ An Bình City – Khu