Chung cư Hà Nội Center Point – là nhà ở cao tầng liên minh Văn Phòng cho thuê do chủ đầu tư: