Chung cư Mon City là một phức hợp khép bí mật bao gồm lợi ích số đông, Nhà cao tầng và ngay