Tổ hợp căn hộ Legend Tower là tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ Nhà cao tầng toạ