Xin công bố đến quý khách hàng Tổ hợp căn hộ Khu đô thị T&T Vĩnh Hưng là tâm điểm của quận