Chung cư Vinata Tower là khu phức hợp 120 triệu USD được xây dựng tại số 289 Khuất Duy Tiến, phường Trung Hòa,