Là dự án Tổ hợp chung cư cao cấp cao 18 tầng với tổng chỉ 220 Tòa nhà được thành lập trên