The Coastal Hill FLC Condotel cùng kết hợp Khu đô thị FLC QUY NHƠN là khách sạn tối đa Việt Nam gồm độ