An Bình City Phạm Văn Đồng nằm trong Tòa tháp thành phố giao lưu tại số 232 đường Phạm Văn Đồng, Bắc