Tổ hợp căn hộ Chung cư Roman Plaza  là tổ hợp khu trung tâm thương mại và Chung cư hiện đại triển khai