Quần thể Khu đô thị Chung cư Thanh Xuân Complex nằm ở tại sô 6 phố Lê Văn Thiêm nơi được bình